Spalanie stukowe ma miejsce wtedy gdy dochodzi do wcześniejszego zapłonu. Kąt wyprzedzenia zapłonu powinno się dobrać krótko po GMP (górny martwy punkt).

Czujnik spalania stukowego jest zbudowany z piezokryształu, który umieszcza się z masą sejsmiczna i zespołem stykowym w zwykłej plastikowej obudowie. Czujnik montuje się w bloku silnika za pomocą zwykłych śrub. W momencie gdy wystąpi spalanie stukowe na blok silnika przenoszone są drgania, wtedy piezokryształ informuje sterownik układu zapłonowego o wystąpieniu spalania stukowego za pośrednictwem sygnałów elektrycznych (gasnące oscylacje). Sygnał ma określoną amplitudę i kształt, które są odzwierciedleniem drgań silnika i intensywnością ich występowania. Należy zaznaczyć, że czujnik może wykryć również inne pochodzenie drgań. Dzieje się tak w przypadku gdy o blok silnika uderzają inne elementy oprzyrządowania powodujące stukot. W takim przypadku różnica będzie widoczna w krzywej sygnału i jego przebiegu (stuki będą nierównomierne). Jeśli do pomiaru używamy diagnoskopu musimy zwrócić uwagę na sam fakt powstawania sygnału z czujnika. Kształt będzie odgrywał drugorzędne znaczenie.

Układ regulacji KWZ pracuje w oparciu o szereg skomplikowanych algorytmów. Dla zobrazowania przedstawmy jeden scenariusz zapobiegania spalaniu stukowego. Elektroniczny sterownik pracuje z ujemnym sprzężeniem zwrotnym a gdy otrzyma impuls z czujnika spalania stukowego, cyklicznie opóźnia zapłon co trzy stopnie obrotu wału korbowego. Robi to do tej pory aż spalanie stukowe ustanie. Gdy spalanie stukowe nie będzie już występować komputer będzie wyprzedzał zapłon o 0,75 stopnia aż do ponownego wystąpienia objawów spalania stukowego. W taki sposób ustalimy nowy kąt wyprzedzenia zapłonu. Aby sprawność silnika była na jak najwyższym poziomie, wartość KWZ dobierana jest z zachowanie bezpiecznego odstępu względem wartości jaka odpowiada granicy spalania stukowego.
Czujnik spalania stukowego pomaga w ograniczeniu uszkodzeń mechanicznych. Spalanie stukowe nadal może występować ale czujnik uniemożliwia powstanie dużych fal ciśnienia i zwiększonych cieplnych obciążeń oddziaływających na tłoki.

Jednostki sterujące nowszych pojazdów są wyposażone w selektywną regulację KWZ. Spalanie stukowe jest rozpoznawane dla każdego z cylindrów osobno. To samo dotyczy wyliczenia optymalnego kąta wyprzedzenia zapłonu. Do każdego cylindra zostanie przypisana nowa wartość.

Przeprowadzenie pomiaru czujnika spalania stukowego:
• czerwony krokodylek należy zapiać na klemę + a czarny na klemę –
• przypiąć do styku sygnałowego w złączu elektrycznym żółtą końcówkę pomiarową kanału CH1 (lub w przypadku sterownika silnika odpowiedni styk na wtyczce)
• końcówkę pomiarową CH1 podłączyć do styku masy czujnika lub pojazdu

Badanie oscyloskopowe można przeprowadzić podczas pracy silnika bądź nie.

W przypadku gdy silnik nie pracuje, należy odłączyć wtyczkę elektryczną prowadząca do czujnika i podłączyć sondę pomiarową diagnoskopu. Będzie można przeprowadzić pojedynczy pomiar poprzez pojedyncze uderzenie młotkiem w blok silnika w okolicach czujnika.

W przypadku gdy silnik pracuje dokonanie pomiaru odbywa się dwojako – pomiar pojedynczy lub ciągły. Niektóre modele samochodów mają mozaikowość pomiaru jakie daje czujnik spalania stukowego na kat wyprzedzenia zapłonu. Odbywa się to poprzez uderzenie w okolicach czujnika młotkiem i obserwowaniu czy kąt wyprzedzenia zapłonu ulega zmianie. Badanie lampą stroboskopową czy kąt wyprzedzenia uległ zmianie powinien dać takie same rezultaty.
T metoda ie będzie skuteczna w samochodach wyposażonych w selektywną regulację KWZ. Sterownik odbiera sygnał tylko w przedziale 60 stopni obrotu wału korbowego. Pozostały zakres powoduje, że dane nie zostaną odczytane.

Podczas badania sprawny czujnik pokaże na diagnoskopie gasnące oscylacje. Jednak nie możemy mieć pewności, że generowane przez czujnik sygnały, spełniają zalecenia producenta. W trakcie pomiaru trzeba zwrócić uwagę na fazę sygnału z czujnika spalana stukowego. W ten sposób możemy zdiagnozować czy czujnik został wymieniony na oryginalny czy nie (zamiennik). Na koniec należy przeprowadzić samodzielną komputerową diagnozę. Jest to wymagane dla samochodów wyposażonych w elektroniczny system zapłonowy z czujnikiem spalania stukowego.

Jeżeli wiązka elektryczna zostanie ułożona niewłaściwie mogą wystąpić zakłócenia na trasie przesyłowej sygnałów z czujników do elektronicznego sterownika. Koniecznie należy się trzymać zaleceń producenta odnośnie ułożenia wszelkich przewodów.