Łożyska turbosprężarki są smarowane za pomocą oleju silnikowego, który jest dostarczany za pośrednictwem układu smarowania silnika. Należy zauważyć, że sprężarka pracuje w o wiele większych temperaturach i osiąga większe obroty, w porównaniu z silnikiem samochodu. Jest przez to bardziej wymagająca w kwestii zastosowanego do jej smarowania oleju.

Funkcje jakie spełnia olej w turbosprężarce:

  • smaruje łożyska, promieniowe i osiowe
  • jest barierą termiczną dla przewodzenia ciepła z turbiny do sprężarki
  • usuwa zanieczyszczenia
  • zachowuje poprawną pracę uszczelniania labiryntowego

W przypadku stosowania złej jakości oleju, lub doprowadzanie niewystarczającej ilości oleju do sprężarki, ta będzie się zużywać w szybszym tempie. Przez niski poziom oleju silnikowego, można doprowadzić do całkowitego zatarcia się sprężarki. Pierścień uszczelniający może zostać zablokowany poprzez skoksowany olej. Kanał powrotny oleju zablokuje się przez nagar powstający z zanieczyszczeń w silniku (silnik + olej + praca sprężarki). Niewystarczające smarowanie objawia się zmianą barwy wałka – bardziej sina.

Olej o niskiej odporności na podwyższone temperatury spowoduje jego rozpad, a to z kolei doprowadzi do powstania nagarów na bieżniach łożysk. Zmniejszy się luz promieniowy, a w następstwie zakłóci to właściwą pracę układu wirującego. Może doprowadzić do zatarcia sprężarki. Z rozpadu oleju tworzą się cząstki stałe, co prowadzi do zablokowania pierścienia uszczelniania labiryntowego i wycieku oleju.

Brak osłony termicznej na przewodzie zasilającym lub powrotnym, może powodować koksowanie oleju. W takiej sytuacji nie należy wiązać tego z jakością oleju.

Silniki z turbo doładowaniem muszą być regularnie kontrolowane, pod względem stanu i poziomu oleju silnikowego. Przez cały czas powinno się utrzymywać optymalny jego poziom tj. pomiędzy minimum a maximum. Zbyt niski poziom oleju znacznie skraca żywotność turbosprężarki, a nawet może przyczynić się do jej zniszczenia. Zbyt wysoki poziom spowoduje wycieki oleju z turbosprężarki, co mylnie zostanie zakwalifikowane jako symptom przemawiający za jej wymianą.