Zaznacz stronę

Jest stosowany w blokadach mechanizmu różnicowego oraz automatycznych skrzyniach biegów. Blokuje elementy układu przenoszącego moment napędowy. Ten hamulec występuje również pod inną nazwą – sprzęgło tarczkowe. Zbudowane jest z kilku lub kilkunastu tarcz zespolonych z wałkiem zdawczym oraz z odbiorczym. Hamulec działa na zasadzie stopniowego zespalania tych tarcz względem siebie. W miarę dociskania hamulca coraz większa ilość tarcz jest ze sobą zespalana aż do uzyskania maksymalnego efektu czyli zablokowania hamulca lub przeniesienia napędu (skrzynia biegów).